Sprogpolitik på dkdm

Sprogpolitikken skal klargøre over for alle interessenter, hvilken rolle sprog spiller på DKDM og hvorledes DKDM gennem en aktiv sprogpolitik kan hjælpe med at integrere udenlandske studerende bedst muligt på institutionen, samtidig med at deres udbytte af undervisningen optimeres.

Sprogpolitikken er formuleret i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket i regeringens sprogpolitiske udspil.

Læs DKDM's sprogpolitik her.