Optagelsesprøve

Optagelsesprøver

Der er optagelsesprøve til konservatoriets uddannelser. Indholdet af prøven afhænger af hvilken uddannelse du søger

For at blive optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal du til en optagelsesprøve. Hver uddannelse har sin egen optagelsesprøve. Det kan godt virke overvældende, men vi gør alt hvad vi kan for at afholde prøverne i en afslappet atmosfære.

Du har sikkert mange spørgsmål om, hvordan prøverne foregår, og derfor har vi på denne side forsøgt at besvare nogle af de spørgsmål, som vi oftest hører.

Her kan du læse om:

Sådan søger du 
Ansøgningsfrister
Ansøgningsgebyr
Adgangskrav
Informationsaften
Om optagelsesprøverne
Koordinerede optagelsesprøver
Svar på ansøgning

Sådan søger du

Ansøgning om optagelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium sker online ved at klikke på kassen med SØG OPTAGELSE, udfylde ansøgningsskemaet og betale ansøgningsgebyret. Der er åbent for ansøgninger til bachelor- og kandidatuddannelser fra midt oktober og for ansøgninger til solistuddannelser fra midt februar. 

Bemærk det er en forudsætning for optagelse på kandidatniveau, at du har en bacheloruddannelse.
Har du ikke en afsluttet bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet, skal du uploade en bekræftelse fra dit nuværende uddannelsessted, hvor det fremgår, at du kan nå at gøre uddannelsen færdig i dette studieår i din ansøgning.

Ansøgningsfrister
Følgende ansøgningsfrister er gældende:

  • 13. oktober kl. 12: Solist - Young Artist Programme (Operaakademiet)
  • 1. december kl. 12: Bachelor-, kandidat-, og orkesterdirigentuddannelser 
  • 1. april kl. 12: Solistuddannelser (6. april i 2021 pga. Påske)

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges den til førstkommende hverdag kl. 12.00.

Bemærk: Andre deadlines for ansøgere fra ikke-EU/EØS-lande

Efter ansøgningsfristen vil alle ansøgere få yderligere information om afholdelsen af optagelsesrprøverne i januar 2021 samt information om, hvor og hvornår videoerne skal uploades. Sidste fristen for aflevering bliver i januar 2021.

Ansøgningsgebyr
Alle ansøgere til bachelor-, kandidat- og solistuddannelser skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Gebyret går til dækning af administrationsudgifter i forbindelse med planlægning og afholdelse af optagelsesprøverne. Gebyret betales i forbindelse med ansøgningen igennem vores online ansøgningssystem. Gebyret refunderes ikke.

Adgangskrav
For at du kan blive optaget på en bacheloruddannelse, skal du bestå optagelsesprøven på konservatoriet.

Består du bacheloruddannelsen på DKDM, giver det dig direkte adgang til vores toårige kandidatuddannelser. Ønsker du at søge ind på en af vores kandidatuddannelser som udefrakommende, skal du opfylde de specifikke adgangskrav til den kandidatuddannelse, du ønsker at søge og bestå optagelsesprøven. Du kan læse om de specifikke adgangskrav til de forskellige kandidatuddannelser her.

Ønsker du at søge ind på solistuddannelsen, skal du have en kandidatuddannelse eller tilsvarende og bestå optagelsesprøven.

Bemærk: Der er ingen aldersbegrænsning for optag på konservatoriet. Vi anbefaler dog først optagelse, fra du er fyldt 15 år.

Informationaften
Konservatoriet inviterer til informationsaften for alle, der overvejer at søge ind på konservatoriet: Onsdag 21. oktober 2020. Se nærmere info om tidspunkt og indhold i kalenderen.

Om optagelsesprøverne
Optagelsesprøverne til bachelor- og kandidatuddannelsernes afholdes primært i januar, og optagelsesprøverne til solistuddannelserne afholdes primært i juni. Optagelsesprøverne til Operaakademiet afholdes i februar/marts. Optagelsesprøver til orkesterdirigentuddannelsen ligger som regel i begyndelsen af februar.

Hent foreløbig plan over optagelsesprøverne til bachelor- og kandidatuddannelserne her (pdf).

Optagelsesprøverne til solistuddannelsen i orkesterdirektion ligger den 8. og 9. februar 2021.

Hent en foreløbig plan over optagelsesprøverne til solistuddannelserne her.

Du kan læse mere om ændringer i afholdesen af optagelsesprøverne grundet COVID-19-pandemien her

Du kan læse mere om de overordnede rammer for optagelsesprøven og andre vigtige informationer om forholdene omkring optag her.

Klik ind på dit instrument/fag i hovedmenuen til venstre, så finder du en præcis beskrivelse af den prøve, som er relevant for dig.

Koordinerede optagelsesprøver
Der er koordineret ansøgning til bacheloruddannelserne på de danske konservatorier, hvilket betyder, at du kan vælge at have en 2. prioritet, som vi sender din ansøgning videre til, hvis vi ikke kan tilbyde dig en studieplads. Du skal kun til optagelsesprøve på det konservatorium, du har som 1. prioritet.

Kandidat- og solistuddannelser er ikke koordineret mellem konservatorierne. Ønsker du at søge flere steder, skal du derfor søge og til optagelsesprøve på de relevante konservatorier.

Svar på ansøgning 
Du får endeligt svar på din ansøgning til bacheloruddannelserne medio marts og kandidatuddannelserne medio april. Vi sender svarbrevet gennem ansøgningssystemet. 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Christina Brandt Müller, vejleder for optag: admission@dkdm.dk