Accordeon

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver:

1. Bundne selvvalgte opgaver, etuder, skalaer (varighed 15-20 min.)

 • Alle dur- og molskalaer spilles med begge hænder over hele instrumentets toneomfang (unisono)
 • En selvvalgt transkription som f.eks. J. Ph. Rameau:”La Livri” f.eks. Domenico Scarlatti: ”Sonate K. 169”
 • Et selvvalgt originalt værk fra det 20. århundrede af sværhedsgrad som f.eks. W. Solotarjow: ”Kammersuite” eller Kayser: Arabesque nr. 10 eller Nordheim: Flashing
 • De to ovenstående stykker skal indeholde såvel langsomme som hurtigere satstyper

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. 

3. Prima vista-spil

Du bliver præsenteret for en lettere komposition, der skal spilles prima vista.

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte prøvekarakterer. Én for hver af de ovenstående prøver. Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået karakteren 02 alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Prøven gælder også for allerede indskrevne studerende på konservatoriet, der ønsker at følge studieordningen uden pædagogiske fag.

Ansøgeren skal fremføre:

 • Et eller flere originale værker komponeret efter 1960 af sværhedsgrad L. Berio ’Sequenza XIII’, Bent Lorentzen ’Tears’ eller Sofia Gubaidulina ’De Profundis’
 • En transskription komponeret før 1900

Ved valg af flere korte værker/satser skal man vise hensyn til størst mulig kontrast.

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Repertoire

Repertoiret er selvvalgt, idet dog følgende regler gælder:
 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder
 • Programmet kan omfatte transskriptionslitteratur, originalmusik (mindst ét skandinavisk værk) samt kammermusik

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad:

 • Arne Nordheim: Flashing
 • Magnus Lindberg: Jeux d’Anches
 • Antonio Bibalo: Sonata quasi una fantasia
 • Sofia Gubaidulina: De Profundis
 • Vagn Holmboe: Sonate nr. 1
 • Steen Pade: Excursion with Detours