Blokfløjte

Consort/Blokfløjte

Consort omfatter blokfløjte, cembalo og viola da gamba

Uddannelsen er aktuelt under evaluering. Bemærk, at det ikke er muligt at søge ind på consort til studieåret 2021/2022.

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. 

Hovedfagsprøven består af en bunden opgave, et selvvalgt værk og prima vista-spil. 
Ansøgere på cembalo skal ikke aflægge prøve i klaver som alment fag.

1. Bundne/selvvalgte opgaver efter instrument:

Blokfløjte:
 • Samtlige skalaer og treklange i et omfang, der bedst udnytter hele instrumentet
 • En etude fra Frans Brüggen: "5 Etudes for Finger Dexterity"
 • Selvvalgt opgave: En sonate fra højbarok af sværhedsgrad som f.eks. G.P. Telemann: Sonate i C dur fra "Der getreue Musikmeister"
 • Selvvalgt opgave: Et værk fra nyere tid af sværhedsgrad som f.eks. Hans Martin Linde: Music for a Bird
Cembalo:
 • Et udvalg fra Pieces de Clavecin - Rameau, Couperin, d'Anglebert, eller lignende
 • Et Præludium (med fuga) og en to-stemmig invention af J.S. Bach 
 • En sonate af Scarlatti
Gambe:
 • Alle skalaer i 3 oktaver
 • Ricercare af D. Ortiz
 • Et værk eller en sats fra et værk skrevet af f.eks. Händel, Telemann eller K. F. Abel
 • Et værk eller en sats af en fransk komponist som Marin Marais, de Machy eller lignende

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven

3. Prima vista-spil

Du vil blive præsenteret for et stykke musik, der skal spilles prima vista. 

Hovedfagsprøvens varighed er inkl. votering og stemning 40 min. 

KARAKTERGIVNING

Der gives tre særskilte karakterer. Én for hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du mindst har opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen 

Du skal ved prøven fremføre en bunden opgave og et selvvalgt værk. Desuden prøves du i prima vista-spil. Prøvens samlede varighed ca. 20 minutter. 

Blokfløjte:
(med pæd.)

 

 

 

G. Ph. Telemann Fantasi nr. 2 for soloblokfløjte
(tonearten er c-mol på altfløjte eller a-mol på voiceflute)
Cembalo: J.S. Bach: Allemande og Courente fra Partita c-mol BWV 826
Gambe: J. S. Bach: 1. og 2. sats fra sonate i G-dur for viola da gamba med obligat cembalo

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.)

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

For prøven i continuo for akkordinstrumenter er du selv ansvarlig for medvirkende sang og/eller instrumentalsolister.

Der er til uddannelsen et begrænset antal studiepladser. Der vil blive truffet afgørelse om optagelse blandt de bedst kvalificerede ansøgere. Ved bedømmelsen indgår dokumentation for adgangsgivende uddannelse og eventuel erfaring med tidlig musikinstrumenter samt vokalstilfornemmelse. Ansøgere uden decideret uddannelse i tidlig musik opfordres til at vedlægge dokumentation for deres erfaring med tidlig musik. Ved optagelsen tages der endvidere hensyn til det professionelle musiklivs behov.

Solistuddannelsen

Du kan vælge følgende consort og tidlig musik-instrumenter på solistniveau:

 • Blokfløjte
 • Cembalo
 • Gambe
 • Barokviolin
 • Barokcello
 • Lut
 • Baroktrompet
 • Traversfløjte

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Særligt om repertoiret for blokfløjte

Repertoiret er selvvalgt, idet dog følgende regler gælder: 

 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder
 • Der fremføres værker fra mindst to perioder

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad: 

 • Hotteterre: Suite i e-mol for altblokfløjte og b.c.
 • K. Badings: Sonate for sopranblokfløjte og cembalo 
 • J. S. Bach: Obligat blokfløjtestemme til Kantate BWV 39, arie nr. 5: Höchster, Was ich habe, eller tilsvarende moderne værk
 • G. Ph. Telemann: Kvartet i d-mol (fra Taffelmusik II, 1733) for altblokfløjte, tværfløjte, obo el. B.c. 
 • G. Ph. Telemann: Fantasi i E-dur for altblokfløjte solo
 • Sammartini: Koncert i F-dur for sopranblokfløjte, strygere og b.c.