Ensemble

Du kan vælge optagelsesprøven på et niveau på konservatoriet: 

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal I fremføre et helt værk i henhold til optagelseskravene for ensemblets besætning. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis I består 1. runde, fortsætter I til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal I fremføre et program af 45 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Repertoire til 1. runde

Ved udfyldning af ansøgningsskemaet skal I aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven.

Strygekvartet:  En kvartet af Haydn, Mozart eller Beethoven. Der spilles hele værket
Klaverkvartet:  En kvartet af Mozart. Der spilles hele værket
Klavertrio:  En trio af Haydn, Mozart eller Beethoven. Der spilles hele værket 
Blæserkvintet:  En kvintet af Danzi. Der spilles hele værket 

Øvrige ensembler med strygere

Øvrige ensembler med strygere tillemper deres optagelsesrepertoire efter ovennævnte krav, og får deres repertoireforslag godkendt af faggruppeleder senest en måned efter at DKDM har modtaget repertoire-listen.

Øvrige ensembler med træblæsere

Øvrige ensembler med træblæsere tillemper deres optagelsesrepertoire efter ovennævnte krav, og får deres repertoireforslag godkendt af faggruppeleder senest en måned efter at DKDM har modtaget repertoire-listen.

Ensembler med andre instrumenter end strygere og træblæsere

Ansøgninger fra ensembler med anden besætning end de ovenstående beskrevne vil blive behandlet individuelt og ensemblet vil blive oplyst om repertoire-listen er godkendt senest en måned efter at DKDM har modtaget listen

Repertoire til 2. runde

Man bestemmer selv rækkefølgen af de enkelte opgaver ved optagelsesprøven.

Strygekvartet: En stor romantisk kvartet fra standardrepertoiret og et betydeligt værk fra det 20. århundrede
Klaverkvartet: En stor romantisk kvartet fra standardrepertoiret, og et værk fra det 20. århundrede
Klavertrio: En stor romantisk trio fra standardrepertoiret, og et betydeligt værk fra det 20. århundrede
Blæserkvintet: Carl Nielsen blæserkvintet, og et betydeligt værk fra det 20. århundrede

De interne censorer vælger heraf 45 minutters musik, som bliver sendt til din e-mailadresse ugedagen inden optagelsesprøvens 1. runde.