Ensemble conductor

Ensemble-/korleder

Du kan vælge optagelsesprøven på et niveau på konservatoriet: 

  • Kandidatniveau 

Du skal vælge, hvilke af de to linjer du vil søge ind på:

  • Ensembleleder
  • Korleder

Bemærk, at uddannelsen i korledelse i øjeblikket er under evaluering, hvilket blandt andet kan føre til ændringer i studieordningen.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. Prøven består af tre dele:

1. Hovedfag

a) Ved prøven i ensembleledelse fremføres en sekunda vista-indstuderingsopgave med tilstillet ensemble, f.eks. strygekvartet, blæserkvintet eller messingkvintet. Opgaverne sendes 1 uge før prøven. 

b) Ved prøven i korledelse arbejdes med to satser. Den ene sats er koret meget fortrolig med. Ansøgeren skal dirigere den koncertklare sats igennem én gang, uden at stoppe, korrigere eller kommentere. Den anden sats er en indstuderingssats, hvor koret har et vist kendskab til satsen. Målet er at lave en korprøve, som ikke lærer koret de basale noder, men er i en mere avanceret fase af prøveforløbet. Ansøgeren må selv vælge rækkefølgen af de to satser i hovedfagsprøve ved optagelseseksamen. Opgaverne sendes 4 uger før prøven.

Begge prøver suppleres med en kort samtale som kan tage udgangspunkt i prøven.

Ved prøve i korledelse ansøgeren synge en sang uden akkompagnement efter eget valg (maks. 3 minutter) som skal demonstrere ansøgerens evne til at bruge sin stemme som redskab under korinstruktion.

Prøvens varighed er 30 minutter (45 min. inkl. votering og samtale).

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer.

2. Klaver

Prøven består af to dele:

  • der fremføres et klassisk stykke efter eget valg (maksimum 10 minutter)
  • Prima vista (sværhedsgrad som eks. Sarastos arie "In diesen heil'gen Halle" fra Mozarts opera "Tryllefløjten")

Prøvens varighed 30 minutter inkl. votering.

Prøven bedømmes bestået / ikke bestået.

Prøven bedømmes af hovedfagslæreren i musikledelse og en intern fagcensor.

3. Hørelære

Rytme: en rytmeopgave, der kan indeholde polyrytmik samt skæve og vekslende taktarter. Rytmeopgaven er enstemmig og udføres med ledsagende taktering.

Melodi: En melodisk opgave, som kan være en romantisk sang med akkompagnement eller en uakkompagneret fritonal/atonal stemme fra en korsats. Melodien synges, gerne med tekst. Hvis det er en akkompagneret sang, spilles klaverstemmen af fagcensor.

Akkordhøring: Funktionsharmonisk analyse af en forespillet homofon sats.

Partiturspil:

  • For ensembleledere: Udførelse på klaver af melodi noteret i alt- eller tenornøgle
  • For ensembleledere: Udførelse på klaver af melodi noteret i B- eller A-stemning
  • For korledere: Udførelse på klaver af enkel korsats

Der gives 30 minutters forberedelse.

Prøvens varighed 15 minutter inkl. votering.

Prøven bedømmes bestået / ikke bestået.

Prøven bedømmes af hovedfagslæreren i musikledelse og en intern fagcensor.

Supplerende krav

Ansøgeren skal yderligere kunne dokumentere at have modtaget et kursus i elementær direktionsteknik på konservatorieniveau. (Kurset kan være indeholdt i den adgangsgivende uddannelse eller som supplement til uddannelsen). Som dokumentation for elementær direktionsteknik bedes ansøgere vedlægge en video med en demonstration af deres færdigheder af arbejde med ensemble eller orkester.