Guitarundervisning

Guitar

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag (samlet varighed inkl. stemning og votering ca. 40 min.)

Du skal indlevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven.

Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver: 

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer (samlet varighed på 15-20 min.)

  • Samtlige skalaer i to oktaver.
  • 1 selvvalgt opgave fra renæssance eller barok af sværhedsgrad som f.eks. J.S. Bach: Præludium i d-mol, BWV 999 eller L. Milan: 6 pavaner.
  • 1 selvvalgt opgave fra den klassiske eller romantiske periode af sværhedsgrad som f.eks. F. Sor: Menuetter, F. Tárrega: Estudio en forma de minueto eller M. Giuliani: Rondo, C-dur fra Sonatine, op. 71, nr. 1.
  • 1 selvvalgt opgave fra det 20. årh. af sværhedsgrad som f.eks. fra H. Villa-Lobos: Preludes eller Vagn Holmboe: 5 Intermezzi

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. 

3. Prima vista-spil 

Du vil blive præsenteret for en lettere komposition noteret i G-nøgle som fx F. Sor: Etuder, Op. 60 nr. 12, der skal spilles prima vista. 

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer. 1 i hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du har mindst opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgeren skal fremføre tre eller flere satser fra forskellige stilperioder af en samlet varighed på 20 min.

Programmet skal indeholde en etude af Heitor Villa-Lobos og en nyere komposition.
Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende akkompagnatør.

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Repertoiret er selvvalgt, idet dog følgende regler gælder:
  • Mindst ét værk ved en af de to runder skal være skrevet efter 1945
  • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder.
  • Værkerne ved de to runder skal tilsammen dække mindst fire forskellige perioder.

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad:

  • J. S. Bach: En lutsuite
  • M. Giuliani: Koncert nr. 1. op. 30
  • B. Britten: Nocturnal efter J. Dowland. op. 70