Harp

Harpe

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver: 

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

 • Samtlige skalaer og treklange i hele harpens omfang
 • Bochsa : Quarante Etudes Faciles, op. 318, 2. bog, en af følgende etuder: nr. 31, 37 eller 38
 • F. J. Naderman: Sonatine nr. 7 Prélude og 1. sats
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Sergiu Natra: Sonatina for harpe SKAL SPILLES UDENAD!

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. 

3. Prima vista-spil 

Du vil blive præsenteret for et stykke musik, der skal spilles prima vista. 

Hovedfagsprøvens varighed er inkl. votering og stemning 40 min. 

Karaktergivning

Der gives tre særskilte karakterer. Én for hver af de ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du mindst har opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Kravene til prøven gælder også for ansøgere, der i forvejen går på konservatoriet og ønsker at gå til kvoteprøve til kandidatuddannelsen.

Ansøgeren skal fremføre:

 • J. L. Dussek (1760- 1812): Sonate i c-mol: Allegro, Andantino, Rondo allegro
 • Marcel Tournier (1879-1951): Etude de Concert – Au Matin

Prøvens varighed max. 20 minutter (inkl. votering 30 min.)

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

1. runde (20 minutter)

Du opgiver følgende til denne runde:

 • G. F. Handel: Koncert i B-dur (valgfri version og kadence, ikke Grandjany)
 • Hindemith: Sonate (1939)
 • Gabriel Pierné: Impromptu Caprice

De interne censorer vælger af ovennævnte værker ca. 10 minutters musik, som bliver sendt til din e-mailadresse ugedagen inden optagelsesprøvens 1. runde.

2. runde (30 minutter)

Du skal opgive et program på ca. 50 minutter, som skal indeholde værker fra mindst 4 stilperioder, hvoraf mindst ét skal være skrevet efter 1945.

De interne censorer vælger heraf 30 minutters musik, som bliver sendt til din e-mailadresse ugedagen inden optagelsesprøvens 1. runde.

Eksempler på værker til 2. runde:

 • C. Ph. E. Bach: Sonate for harpe
 • M. Glinka: Variationer over et tema af Mozart, Es-dur (1822)
 • L. Spohr: En Fantasi
 • G. Fauré: Impromptu, op. 86
 • J. Jersild: Fantasia e Canto effettuoso af Libro d'arpa 2, eller Pezzo elegiaco (1968)
 • Cl. Debussy: Sonate for fløjte, bratsch og harpe (1915)
 • Cl. Debussy: 2 Dances pour harpe chromatique (1904)
 • B. Britten: Suite for harpe, op. 83