Orgel

Orgel/Kirkemusik

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele:

* Den supplerende hovedfagsprøve i teori for kirkemusikere består i 4-stemmig harmonisering af en 4-perioders modulerende enkelkoral.

Hovedfagsprøve

Hovedfagsprøven består af følgende prøver:

1. Selvvalgt opgaver, censorvalgt opgave og koral

Ansøgeren skal fremføre en selvvalgt opgave af sværhedsgrad som:

 • Buxtehude: Præludium, fuga og ciacona C-dur, BuxWV 137
 • V. Lübeck: Præludium E-dur
 • J.S. Bach: Præludium og fuga C-dur, BWV 545
 • F. Mendelssohn: Sonate c-mol
 • C. Franck: Prélude, fugue et variation
 • P. Hindemith: Sonate II
 • J. Langlais: fra Hommage à Frescobaldi: Fantaisie eller Thème et variations

Ansøgeren opgiver en liste på 5 mindre værker fra forskellige stilperioder (f.eks. koral med forsiret c.f., enklere triosats). Censorerne vælger 1 stykke, som meddeles ansøgeren 3 uger inden optagelsesprøven.

En indstuderet koral med pedal fra Den danske Koralbog spilles med forspil og udføres som:

 • koralspil (1 manual + pedal)
 • melodispil (2 manualer + pedal)

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven af sværhedsgrad som fx

 • Franz Tunder: Præludium i g-mol (Bechmann 2)
 • Buxtehude: Ein feste Burg, BuxWV 184 eller
 • J. S. Bach: Præludium og fuga e-mol, BWV 533

3. Prima vista spil

Prima vista-spil: en orgelkomposition uden pedal samt en lettere koral med pedal

Prima vista-harmonisering: Den optagelsessøgende får en 2-perioders koralmelodi, den første periode med 4-st. harmonisering, den anden kun med melodi, som på stedet harmoniseres (med pedal)

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer i hovedfagsprøven. 1 i hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du har mindst opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Supplerende, skriftlig teoriprøve

Hvis ovenstående hovedfagsprøve er bestået afholdes en supplerende, skriftlig teoriprøve - 4-stemmig harmonisering af en enkel modulerende koral i fire perioder. Prøven er vejledende, af 1 times varighed og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Vejledende sangprøve, specielt for DKDM

Hvis man bliver optaget på kirkemusikstudiet afholdes en vejledende prøve i sang med henblik på vurdering af stemmetype og indplacering i organistkoret.

Kandidatuddannelsen i Kirkemusik

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve i solistisk og liturgisk spil. 

Ansøgeren skal ved prøven i solistisk spil fremføre et selvvalgt program af maks. 20 min. varighed.

I Liturgisk spil omfatter prøven følgende: 
 • 1 salme med forspil og efterfølgende modulation
 • Transponering af salme til opgiven toneart (1/2 eller 1 tone op eller ned, max. 4 fortegn) 
 • Improvisation: Partita over opgivet salmemelodi (ca. 5 minutter) 

Til den liturgiske del gives 1 times forberedelse. 

Ansøgeren er selv ansvarlig for at kontakte konservatoriet mht. nærmere information om hvilket orglet der er til rådighed ved prøven (disposition etc.).

Prøvens varighed maks. 30 minutter (inkl. votering 40 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

 

Kandidatuddannelsen i Orgel

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve i solistisk orgel.

Ansøgeren skal forberede et program på max. 30 min., inkl. et større værk af J.S.Bach. 

Øvrige værker skal repræsentere forskellige stile og perioder og indeholde mindst ét lyrisk og ét virtuost værk/sats/afsnit. 

Ansøgeren opfordres til at vælge værker, som viser hendes/hans kendskab til orgelrepertoiret og dets bredde, og værker som kan vise det ypperste af hans/hendes musikalitet og tekniske kunnen. 

Hvis ansøgeren har talent for improvisation er det muligt at lade en 5-min. improvisation indgå i prøven. 

Ansøgeren er selv ansvarlig for at kontakte konservatoriet mht. nærmere information om hvilket orglet der er til rådighed ved prøven (disposition etc.).

Prøvens varighed maks. 30 minutter (inkl. votering 40 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Repertoiret er selvvalgt, idet dog følgende regler gælder:

 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder. 
 • Værkerne ved de to runder skal tilsammen dække mindst fire forskellige perioder
 • Mindst ét værk ved en af de to runder skal være skrevet efter 1945

Eksempler på repertoirets art og vanskelighedsgrad: 

 • Et større værk fra orgellitteraturen før J. S. Bach
 • J. S. Bach: Et større præludium (toccata, fantasi) med fuga eller Passacaglia og fuga, c-mol. BWV 582
 • J. S. Bach: En triosonate for orgel
 • Et større romantisk orgelværk (f.eks. J.P.E. Hartmann, F. Mendelssohn, C. Franck eller M. Reger)
 • Et større værk af en nyere eller nutidig komponist