Dirigentstuderende

Orkesterdirigent

Du kan vælge optagelsesprøven på et niveau på konservatoriet: 

  • Solistniveau 

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af tre runder.

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen i 1. runde med "bestået/ikke bestået". Hvis du består 1. runde, indbydes du til 2. runde.

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen i 2. runde med "bestået/ikke bestået". Hvis du består 2. runde, fortsætter du til 3. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 2. runde. 2. og 3. runde kan afholdes på forskellige dage.

Optagelsesprøvens 1. runde består af en konkret bedømmelse af ansøgerens dokumenterede kvalifikationer i form af cv og eksamensbeviser.

Optagelsesprøvens 2. runde består af direktion og korrekturer af tilstillet strygekvartet + klaver i en tilstillet orkestersats som eksempelvis Beethoven 1. symfoni, første sats. Orkestersatsen meddeles 2 uger i forvejen. Prøven bedømmes af hovedfagslæreren i direktion, en intern censor og en ekstern censor. Den tilstillede orkestersats vil være den samme i 3. runde som i 2. runde for de optagelsessøgende, der går videre til 3. runde.
Varighed: 10 - 15 min.

Optagelsesprøvens 3. runde
består af 3 dele: 

1. Orkesterledelse

  • Prøve med og direktion af tilstillet orkester med en orkestersats som eksempelvis Haydn: Symfoni nr. 104. Ansøgeren afleverer tre indstuderede forslag, hvoraf censorerne vælger ét. Valget meddeles 2 uger i forvejen. De indstuderede forslag skal være for standard symfonisk besætning (max. 3333-4331-timp-perc-hrp-strygere).
  • Direktion og korrektion af et udsnit af en tilstillet orkestersats som eksempelvis Grieg: Klaverkoncert, 2. sats. Orkestersatsen meddeles 2 uger i forvejen. 
Varighed: 20-30 min. 

Prøven bedømmes af hovedfagslæreren i direktion, en intern censor og en ekstern censor. Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. 

Normalt vil kun ansøgere, der opnår karakteren 10 eller 12 i delprøve 1 (orkesterledelse) fortsætte til delprøve 2 (hørelære) og delprøve 3 (samtale).

2. Hørelære

Mundtlig prøve, varighed: 20 min. 

Rytme 

  • Prima vista udførelse af en 1-stemmig opgave, der indeholder polyrytmik samt skæve og vekslende taktarter. 
  • Prima vista udførelse af en 2-stemmig kombinationsopgave, hvor overstemmen synges og understemmen klappes. 

Melodi

  • Prima vista udførelse af en akkompagneret sang. 
Partiturspil 
  • Sekunda vista udførelse af en 2-stemmig opgave, hvor den ene stemme er noteret i enten alt- eller tenornøgle eller i B-, A- eller F-transposition. 

Skriftlig prøve 

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.

3. Samtale

Med udgangspunkt i de tre værker der opgives til orkesterprøven samt den tilstillede opgave samtaler ansøgeren med et censorpanel. 

Hensigten med prøven/samtalen er at afdække ansøgerens viden, færdigheder og kompetencer vedrørende værkerne set fra forskellige vinkler: fx dirigentteknik, instrumentation, musikhistorie, musikteori, evne til at spille klaver, evne til at synge stemmer, samt ansøgerens repertoirekendskab, motivation og øvrig musikalsk virke. 

Varighed ca. 1 time. 

Prøven bedømmes af hovedfagslæreren i direktion, en lærer i musikteori/musikhistorie/formanalyse og en lærer i instrumentation, en intern censor og en ekstern censor. 

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.