Voice

Sang/Operaakademiet

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver:

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer 

 • 1 arie
 • 1 tysk lied
 • 1 sang af en dansk komponist med dansk tekst
 • 2 opgaver efter ansøgerens eget valg

Værkerne skal synges udenad og have en samlet varighed på 15-20 min.

2. Sekunda vista

Sekunda vista-sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement og tysk tekst. Der gives 40 min. forberedelse til sekunda vista-opgaven. Tysk ordbog må medbringes. Se et eksempel på sekunda vista-opgaven her.

3. Prima vista

Prima vista-sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement (med eller uden tekst). Se et eksempel på prima vista-opgaven her.

Hovedfagsprøven bedømmes af 1 ekstern og 2 interne fagcensorer.

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer. 1 i hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du har mindst opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Øvrige hovedfagsprøver for sangere

I forlængelse af sekunda vista opgaven vil censorerne vurdere, hvorvidt den optagelsessøgende har behov for at erhverve sig i tyskkundskaber inden en eventuel studiestart. Den optagelsessøgende vil modtage besked herom efter den endelige votering. Det anbefales danske ansøgere at erhverve sig tyskkundskaber svarende til C-niveau i gymnasiet.

Hvis man bliver optaget på bacheloruddannelsen i sang, indkaldes man umiddelbart efter studiestart til en vejledende øre-, næse-, hals- undersøgelse hos konservatoriets halslæge.

Kandidatuddannelsen

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. Der skal sammen med ansøgningen afleveres et motivationsbrev (maks. ½ side) samt en anbefaling fra en relevant fagperson.

Ansøgeren skal fremføre: 

 • 1 opera/oratorium-arie
 • 1 recitativ
 • 1 sang/romance af en dansk komponist med dansk tekst
 • 1 lied med tysk, fransk eller engelsk tekst 
 • 1 moderne værk, der indeholder enten atonalitet, grafiske notationsformer, udvidet vokalteknik eller improvisatoriske elementer

Resten af programmet vælges frit af den optagelsessøgende selv. Programmet skal indeholde opgaver på 4 forskellige sprog. 

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Øvrige hovedfagsprøver for sangere

Hvis man bliver optaget på kandidatuddannelsen i sang, indkaldes man umiddelbart efter studiestart til en vejledende øre-, næse-, hals- undersøgelse hos konservatoriets halslæge. Dette gælder ikke ansøgere, der har gennemført bacheloruddannelsen i sang på DKDM.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed.
Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået".

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage.

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Repertoiret er selvvalgt ud fra følgende kriterier:

 • Værkerne ved de to runder skal tilsammen dække 4 forskellige stilarter (fx lied, arie, recitativ, og romance).
 • I det fremførte repertoire skal indgå 4 forskellige sprog.
 • Mindst 1 af værkerne skal indeholde enten atonalitet, grafiske notationsformer, udvidet vokalteknik eller improvisatoriske elementer.
 • Mindst 1 af værkerne (ved prøven udført med klaver) skal være skrevet for sangstemme og orkester/kammerensemble (f.eks. koncertarier af Mozart, orkestersange af Mahler, Strauss, arier fra operaer, passioner eller oratorier).
 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder.

Optagelsesprøver til Operaakademiet

Uddannelse i samarbejde med Det Kgl. Teater

Uddannelserne ved Operaakademiet udbydes i samarbejde med Det Kgl. Teater.
Der udbydes en kandidatuddannelse i sang med opera som speciale og en solistuddannelse i form af et Young Artist Programme.

Kandidatuddannelsen i sang med opera som speciale

Forløb og indhold for optagelsesprøven

Bemærk, at uddannelsen på nuværende tidspunkt kun kan søges af EU/EØS-statsborgere.

Læs om optagelsesproceduren til kandidatuddannelsen på Operaakademiets egen hjemmeside.

Optagelsesprøverne afholdes den 6. og 7. februar 2021. Bemærk venligst, at alle ansøgere skal deltage fysisk i optagelsesprøven i København.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet.

Young Artist Programme

Forløb og indhold for optagelsesprøven

Young Artist Programme er en ny uddannelse som på nuværende tidspunkt kun kan søges af EU/EØS-statsborgere.
Er du ikke EU/EØS-statsborger, og er du interesseret i uddannelsen, kan du skrive en mail til uddannelsesleder Eva Hess Thaysen og høre om dine muligheder.

Ansøgning

Frist for indsendelse er 13. oktober 2020.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Videooptagelse af 2 arier
 • Motivationsbrev
 • Anbefaling fra tidligere uddannelsesinstitution eller professionel samarbejdspartner
 • CV (uddannelse samt evt. professionelt virke)
 • Liste på 5 arier, repræsenterende minimum to forskellige sprog og to forskellige stilperioder, og 1 recitativ på italiensk samt en monolog på ansøgerens modersmål, som tænkes medbragt til live-audition.
 • Dokumentation for gennemført kandidatuddannelse inden for klassisk sang

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af tre runder.

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen i 1. runde med ”bestået/ikke bestået”. Hvis du består 1. runde, indbydes du til 2. runde.

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen i 2. runde med ”bestået/ikke bestået”. Hvis du består 2. runde, fortsætter du til 3. runde.

Optagelsesprøverne finder sted den 28. og 29. november 2020.

Optagelsesprøvens 1. runde

Optagelsesprøvens 1. runde består af en bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer på baggrund af det indsendte materiale. 1. runde bedømmes med bestået/ikke bestået. Bestået vil betyde, at man er gået videre til 2. runde.

Optagelsesprøvens 2. runde

Der synges et italiensk recitativ samt en selvvalgt arie fra repertoirelisten. Derefter vælger panelet en arie fra repertoirelisten. Endelig fremføres monologen.

2. runde foregår på en af Det Kongelige Teaters scener. 2. runde bedømmes med ”bestået/ikke bestået”.

Optagelsesprøvens 3. runde

3. runde foregår dagen efter 2. runde og består af dramatisk improvisation med en instruktør og musikalsk instruktion med en dirigent/repetitør samt en samtale med panelet om forventninger til studiet. Prøven bedømmes med én karakter efter 7-trinsskalaen.