Percussion

Slagtøj

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Du skal indlevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver: 

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol over to oktaver spillet på tasteinstrument (xylofon, vibrafon eller marimba)
 • Selvvalgt opgave for lilletromme, f.eks. Børge Ritz: Dansk Tapto (ikke udgivet), Gert Mortensen: March-Cadenza (Southern Percussion), Einar Nielsen: Etude Classique (ikke udgivet) (alle tre kan spilles i uddrag)
 • Selvvalgt opgave for pauker, f.eks. udvalgte satser fra Robert Muczynski: Three Designs for Three Timpany eller et selvvalgt værk for multipercussion
 • Selvvalgt opgave for tasteinstrument, f.eks. Paul Creston: Concertino for Marimba, 1. sats (G. Schirmer), Mitchell Peters: Yellow After the Rain (Mitchell Peters), Povl Smadbeck: Rhythm Song (Mallet Arts)

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen

3. Prima vista-spil

Du vil blive præsenteret for et stykke musik for lilletromme og tasteinstrument, der skal spilles prima vista. 

Hovedfagsprøvens varighed er inkl. votering og stemning 40 min. 

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer. Én for hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du mindst har opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgeren skal fremføre:

 • Lilletromme: Masson: "Prim" eller "Kim"
 • Marimba: Et værk af Maslanka eller et værk af Kaiko Abe eller andre værker af tilsvarende sværhedsgrad for multi percussion, pauker, vibrafon, xylophon, marimba eller lilletromme

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Repertoire

 

Repertoiret er selvvalgt, idet dog følgende regler gælder:

 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder
 • I programmet skal blandt andet indgå:
  1. Et større soloværk for tasteinstrument, et større soloværk for multipercussion og et større kammermusikværk, eller
  2. Soloværker for tasteinstrument og et større kammermusikværk, hvori indgår multipercussion, eller
  3. Soloværker for multipercussion og et større kammermusikværk, hvori indgår tasteinstrumenter
For optagelsessøgende, der ikke tidligere har været studerende ved DKDM, kan der af praktiske hensyn dispenseres fra at opføre kammermusik, dersom den optagelsessøgende går op efter pkt. 1.