Solist

Du kan læse mere om ændringer i afholdesen af optagelsesprøverne grundet COVID-19-pandemien her

Du kan vælge tre forskellige uddannelsesretninger, når du søger solistuddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium:

 1. Solist performer
 2. Solist Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
 3. Solist med undervisningskompetence (videregående niveau)

Alle ansøgere skal gennemgå 1.-2. runde som beskrevet for deres hovedfag. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning.

Som ansøger kan man blive tilbudt plads på Solist Performer uddannelsen, skønt man har søgt ind på en af de to andre uddannelsesretninger. Optagelse af studerende på uddannelsesretningerne Solist Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og Solist med undervisningskompetence (videregående niveau) kan være afhængig af overordnede institutionelle ønsker og prioriteringer, hvor der også kan indgå strategiske overvejelser om f.eks. særlige prioriterede indsatser indenfor Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og lignende.

Solist Performer

Her fokuserer du på udviklingen af dit individuelle musikalske talent til højeste niveau.

Alle ansøgere skal gennemgå 1.-2. runde. 1. og 2. runde er beskrevet under dit hovedfag i sidemenuen.

Hvis du søger solist performer skal du kun gennemgå 1. runde og 2. runde. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solist Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Her fokuserer du på udviklingen af dit individuelle musikalske talent til højeste niveau og du fordyber dig sideløbende i et kunstnerisk udviklingsprojekt.

Alle ansøgere skal gennemgå 1.-2. runde. 1. og 2. runde er beskrevet under dit hovedfag i sidemenuen.

3. Runde består af en samtale om ansøgerens afleverede forslag til et kunstnerisk udviklingsvirksomhedsprojekt.

I forbindelse med ansøgningen til uddannelsen, afleverer ansøgeren en projektbeskrivelse om sit ønskede projekt inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Projektbeskrivelsen bør være på 4-6 sider plus bilag. Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af projektet, herunder overvejelser omkring metodiske og kunstneriske problemstillinger
 • Ansøgerens CV
 • Evt. forslag til samarbejdspartnere på konservatoriet og uden for konservatoriet

3. runde består af en samtale om projektet. Samtalens varighed inkl. votering er 30 min.

Samtalen bedømmes af 2 interne og 1 ekstern censor.

Der gives én samlet karakter for 3. runde efter 7-trinsskalaen.

Solist med undervisningskompetence (videregående niveau)

Her fokuserer du på udviklingen af dit individuelle musikalske talent til højeste niveau og du får undervisning i pædagogik på højeste niveau samt tilhørende superviseret undervisning på bachelor- og MGK-niveau.

Alle ansøgere skal gennemgå 1.-2. runde. 1. og 2. runde er beskrevet under dit hovedfag i sidemenuen.

3. Runde består af aflevering af skriftligt materiale samt en prøve i undervisningsfærdigheder.

I forbindelse med ansøgningen til uddannelsen, afleverer ansøgeren skriftligt materiale på 2-3 sider plus bilag, der skal bestå af:

 • En motiveret ansøgning
 • Pædagogiske og metodiske overvejelser omkring undervisningspraksis
 • Eventuelle overvejelser ang. uddannelsesforløb (herunder overvejelser om interne og eksterne samarbejdspartnere)
 • Ansøgerens CV (i bilag)

Prøven i undervisningsfærdigheder består af en prøve i egne undervisningsfærdigheder. Prøven består af tre dele:

 • Der tilstilles en elev og en opgave på det valgte instrument på bachelorniveau. Opgaven tilsendes ansøgeren 1 uge før prøven.
 • En prima vista-undervisningsopgave.
 • Prøven afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere og pædagogiske baggrund m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøvens samlede varighed inkl. votering er 45 min.

Samtalen bedømmes af 2 interne og 1 ekstern censor.

Der gives én samlet karakter for 3. runde efter 7-trinsskalaen.