Ensemble conductor

Ensemble-/korleder

Intensive praktiske forløb med instruktion i kunstnerisk fortolkning og teknisk udførelse

Undervisningens indhold

Som musikleder (ensembleleder/korleder) er direktion dit hovedfag. Du vil arbejde med stryger/blæserensembler og bigbands eller kor, og både i amatørmusiklivet og det semiprofessionelle liv. Som støtte til direktionen får du undervisning i form- og strukturanalyse, instrumentation, hørelære og repetition. 

Praktik et vigtigt element

Ensemblepraktik er en vigtig del af din uddannelse. Det er her, du kan arbejde i intensive forløb for at få direktionsteknikken på plads og få instruktion i kunstnerisk fortolkning og udførelse. Du kommer til at stifte bekendtskab med erhvervsrelevante ensembler (konservatoriet har gode samarbejdsaftaler med københavnske ensembler).