Hørelære

Specialiser dig i konservatorieundervisning eller i undervisning på begynder- og mellemniveau

"I hørelære er det vigtigt at lære, at de forskellige deldiscipliner, som fx melodilæsning, rytmik og harmonik, blot er redskaber til en bedre og bredere helhedsforståelse af musikken. De er ikke mål i sig selv. Ved reflektion over og forståelse af musikken opbygges et sundt og nuanceret musikerskab." 

Philip Due Nørgård, hørelærepædagogik

Lille, men eksklusiv gruppe 

Som studerende på kandidatuddannelsen i hørelære bliver du en del af en lille, men eksklusiv gruppe. Der optages 1-2 studerede hvert år. Uddannelsen er i høj grad en specialiseringsuddannelse, hvor der lægges vægt på at gøre uddannelsen så praktisk anvendelig som muligt, både som underviser og som udøvende musiker. 

Fleksibel kandidatuddannelse

Uddannelsen er opdelt i to spor. Begge dele med højt fagligt uddannelsesniveau indenfor hørelærepædagogik. Du vælger mellem at specialisere dig i undervisning på konservatorieniveau eller i undervisning på begynder- og mellemniveau. 

Stadig undervisning i instrumentale færdigheder

Som hørelærepædagog får du gennem 3 semestre undervisning i dit eget instrument eller sang. Konservatoriet lægger stor vægt på at du fortsætter din instrumentale uddannelse.