Klaverstuderende

Klaver/Repetition

"DKDM repræsenterer for mig nogle gode rammer at udvikle sig under, idet jeg finder stor motivation i miljøet og blandt mine medstuderende. Jeg nyder at møde så mange farverige personligheder både blandt lærere og studerende og, i samspil med dem, at få mulighed for at dyrke musikken på tværs af sprog, kulturer og traditioner. 
Man skal elske processen. Det er nødvendigt at kunne fordybe og indleve sig i sit arbejde med musikken, selvom det ind imellem kan være en udfordring at holde fokus. Man tilbringer mange timer i øvelokalet med sig selv og sit instrument, og det er under denne specielle arbejdsform vigtigt at man kan være alene uden at føle sig ensom."

Cæcilie Grønkjær Tagmose, klaver 

Klaver

Som pianist får du undervisning i dit hovedfag, repetition, kammermusik og akkompagnement. Du får også mere erhvervsorienteret undervisning, der udvikler dine færdigheder i klaversammenspil, prima vista spil, transposition og becifring.

Tværfaglighed er en vigtig del af kammermusikken. I kammermusikundervisningen vil du udvikle dig som akkompagnatør, solist og musiker i mindre ensembler. Du får lejlighed til at spille sammen med både studerende og undervisere fra andre faggrupper. Du kommer også til at udvide dit repertoire indenfor opera og sang i samarbejde med sangerne. 

Klaver med repetition som speciale

Kandidatuddannelsen i klaver med repetition som speciale er for pianister der ønsker at specialisere sig i arbejdet med opera, ved at tilegne sig de særlige kompetencer der knytter sig til dette arbejde.
Som studerende på studieretningen Klaver med repetition som speciale får du undervisning i repetition, recitativ, klaver, direktion, sang, sprog og deklamation, i et samarbejde med Operaakademiet og Det Kgl. Teater.
Undervisningen varetages af konservatoriets lærere og af repetitører med tilknytning til Operaen og operaakademiet.
Alle studerende på Klaver med repetition som speciale tilknyttes en mentor, der er med til at tilrettelægge den enkeltes studieforløb ud fra den studerendes forudsætninger.
Uddannelsen er tilrettelagt således, at du i videst muligt omfang kan hospitere på DKDM og OA i fagene stemmeteori, italiensk, repetition, hovedfaget sang og operahistorie.

Samarbejde med Det Kgl. Teater
Du får som studerende i klaver med repetition adgang til at overvære prøvearbejde mv. på Operaen og lejlighed til at arbejde med studerende og undervisere fra konservatoriets sangfaggruppe, herunder Operaakademiet.
Omfanget og karakteren af muligheder for praktik vil afhænge af den enkeltes forudsætninger, udvikling og praktiske hensyn. 

Muligheder for videre specialisering
Uddannelsen er en selvstændigt afsluttet kandidatuddannelse.
Uddannelsen tager dog også sigte på at forberede dig til evt. videre uddannelse enten i konservatoriets solistklasse inden for kammermusik/akkompagnement eller inden for young artist program som operarepetitør, der er under forberedelse på Operaen med forventet start sept. 2021.
Der vil blive afholdt særskilte optagelsesprøver til disse forløb.

Speciel solistuddannelse

De klaverstuderende har mulighed for at tage en særlig solistuddannelse inden for repetition, akkompagnement og kammermusik. Gennem uddannelsens to år specialiserer du dig i to af fagene.