Orkesterdirigent

Intensive praktiske forløb med instruktion i kunstnerisk fortolkning og teknisk udførelse

”Jeg er meget begejstret for de undervisningstimer, vi har med professoren. Vi er tit samlet 7 timer ad gangen, og man er helt brændt ud efter hver gang - på den gode måde! Samtidig giver praktikopgaverne med DKDM's ensembler samt landsdelsorkestrene os rigtig megen balast til vores professionelle liv. På grund af arbejdsmængden i dirigentklassen og de høje krav, som bliver stillet, har jeg lært at strukturere min tid, så jeg har mindst mulig spildtid og altid kan møde topforberedt.” 

Frederik Støvring Olsen, orkesterdirektion 

Undervisningens indhold

Som orkesterdirigent er direktion dit hovedfag. På den 3- eller 4-årige orkesterdirigentuddannelse vil du specialisere dig i symfoniorkestrets mange muligheder. Som støtte til direktionen får du undervisning i form- og strukturanalyse, instrumentation, hørelære og repetition. 

Praktik et vigtigt element

Ensemblepraktik er en vigtig del af din uddannelse. Det er her, du kan arbejde i intensive forløb for at få direktionsteknikken på plads og få instruktion i kunstnerisk fortolkning og udførelse. Som orkesterdirigent kommer du til at stifte bekendtskab med erhvervsrelevante ensembler. Konservatoriet har gode samarbejdsaftaler med københavnske ensembler og landsdelsorkestrene.

Ressourcekrævende orkesterdirigentuddannelse 

Dirigentuddannelsen er en af de mest ressourcekrævende uddannelser med praktik både hos konservatoriets orkester og landsdelsorkestrene. Der stilles derfor store krav til dit udgangspunkt og engagement i uddannelsen, hvor undervisningen planlægges meget fleksibelt.