Studievejledning

Studievejledning på DKDM

Vejledning om uddannelser og optag

Studerende kan henvende sig personligt/telefonisk til Studieadministrationen, hvor man kan få svar på både generelle og mere fagspecifikke spørgsmål til uddannelserne på konservatoriet.

Ved spørgsmål om selve optagelsesprøverne og optagelsesproceduren kan der skrives direkte til admission@dkdm.dk.

Der kan også skrives til hovedmailen dkdm@dkdm.dk. Ved kontakt til Studieadministrationen skal man oplyse studieretning/instrument, så henvendelsen kan blive videresendt til den relevante studiekoordinator.

Personlig vejledning

Konservatoriet tilbyder personlig rådgivning til studerende, som har brug for en personlig samtale omkring studietvivl, psykiske problemer og andre personlige problemer. Ydermere er konservatoriet tilknyttet universiteternes studenterrådgivning.

Studenterrådgivningen tilbyder bl.a.:

  • Rådgivende samtaler om økonomiske og sociale problemer
  • Samtaleforløb om studierelaterede problemer
  • Kortere behandlingsforløb vedrørende personlige vanskeligheder
  • Gruppetilbud vedr. eksamensangst, specialeproblemer, stress og andet
Kontakt Studenterrådgivningen via deres egen hjemmeside www.srg.dk.