Studieordninger

Studieordningerne er uddannelsernes grundlag

Du kan se følgende uddannelsesretninger:

Studieordninger for ældre uddannelser kan rekvireres ved henvendelse til studieadministrationen via dkdm@dkdm.dk.