Bachelorordninger

Studieordningerne er uddannelsernes grundlag

Studieordninger gældende for studerende indskrevet efter 1. juni 2018

Studieordninger gældende for studerende indskrevet før 1. juni 2018

Studieordningerne består af to bind. Bind 1 indeholder formelle oplysninger om adgangskrav, mål, planlægning og indhold, mens bind 2 fortæller om de enkelte fags undervisning og eksamensregler. Det er i bind 2 du kan det præcise indhold af uddannelsesretningerne, læse om hvilke fag du har og hvor mange ECTS-point hvert fag giver. Du kan se følgende uddannelsesretninger:

  • Instrumentalist/sanger
  • Kirkemusik
  • AM - almen musiklærer
  • Komponist
  • Tonemester

Instrumentalist/sanger

Undervisnings- og eksamensbeskrivelser

Kirkemusik

Undervisnings- og eksamensbeskrivelser

AM - Almen Musiklærer

Undervisnings- og eksamensbeskrivelser

Komponist

Undervisnings- og eksamensbeskrivelser

Tonemester

Undervisnings- og eksamensbeskrivelser

Studieordninger for ældre uddannelser kan rekvireres ved henvendelse til studieadministrationen via dkdm@dkdm.dk