Uddannelsernes opbygning

Vi tilbyder en bred vifte af uddannelser

Konservatoriet udbyder en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse, hvor du kan specialisere og fordybe dig i et særligt område. Der er i uddannelsen indbygget flere valgmoduler, som giver den studerende mulighed for individuel og fleksibel tilrettelæggelse af uddannelsen.

Efter kandidatuddannelsen er der mulighed for at søge optagelse på solistuddannelsen, der normalt varer to år og afsluttes med en offentlig debutkoncert. Du kan også gå på Operaakademiet. 

2-4 år  Solistuddannelse / Operaakademiet 
2 år Kandidatuddannelse 
3 år  Bacheloruddannelse 

Konservatoriet tilbyder også en række efter- og videreuddannelser. 

Undervisningen veksler mellem skemalagt og frie uger 

Undervisningen er tilrettelagt i en kombination af skemalagte og skemafri uger, der typisk anvendes til særlige orkesterprojekter eller mere tværgående projekter og kurser. Der er både solo-, hold- og projektundervisning. 

Studieåret på Konservatoriet

Undervisningen på konservatoriet begynder sidst i august og slutter i slutningen af maj, hvor sommereksamenerne begynder. Studieåret slutter som regel i uge 25. Studieåret er opdelt i to semestre: Det første fra august til december og det andet fra januar til juni. 

SU-berettigede uddannelser 

Alle DKDM’s fuldtidsuddannelser er SU-berettigede. Du kan søge SU og læse mere om forudsætningerne for modtage SU på SU’s hjemmeside.