DKDM-studerende

Bachelor

Bacheloruddannelsen er 3-årig og giver dig efterfølgende adgang til en 2-årig kandidatuddannelse

Som bachelorstuderende får du undervisning i dit hovedfag og en række supplerende fag. Du lærer b.la. at undervise gennem fag som pædagogiske teorier, formidling og hovedfagsspecifik pædagogik. Afhængig af dit hovedfag har du også undervisning i almene fag som teori, hørelære, musikhistorie og klaver. På hovedfagsområdet vil du også løbende være involveret i projekter, ensembleaktiviteter mv. i løbet af hele din studietid.

KARRIEREPLANLÆGNING OG ENTREPRENØRSKAB

Du bliver bevidst om dine karrieremuligheder, og du lærer at starte dine egne projekter op igennem erhvervsforberedende fag som karriereplanlægning, entreprenørskab, markedsføring, IT og pressehåndtering. Du kan også vælge mellem kurser som f.eks. performancepsykologi, audition-træning og basal ophavsret.

LÆS DIN STUDIEORDNING

Alle bacheloruddannelserne er defineret af en studieordning, som beskriver hvilken undervisning du modtager som studerende, og hvordan dine eksamensvilkår er. Det kan du læse mere under studieordningerne.