Tidligere uddannelser

Tidligere konservatoriestuderende med diplomuddannelser eller andre uddannelser kan under visse omstændigheder få udstedt et bachelorbevis.

Musikkonservatoriernes Rektorer (MUR) har besluttet, jf. § 24, stk. 9 i bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, at bachelorbevis kan udstedes til tidligere studerende, der har afsluttet en 4- eller 5-årig grunduddannelse i henhold til § 1, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 1995 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet eller har afsluttet en eventuel nyere uddannelse af mindst 3 års varighed, jf. § 33 a i ændringsbekendtgørelse nr. 777 af 9. oktober 1997.

Beslutningen træder i kraft pr. 1. marts 2016.