Joel Nyman

Mandag den 2. oktober 2017

Debut Joel Nyman

Violinisten Joel Nyman debuterer fra DKDM's solistklasse 11. oktober 2017 kl. 19.30

Joel Nyman (f. 1989) er født i Sverige. Han blev optaget på bacheloruddannelsen på DKDM i 2008 hos professor Serguei Azizian. I 2011 tog han afsluttende eksamen med højeste karakter i hovedfag og kammermusik. Umiddelbart derefter blev han som eneste violinist optaget på kandidatuddannelsen på Edsberg slott, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. På kandidatuddannelsen studerede han hos professor Per Enoksson (violin) og professor Mats Zetterqvist (kammermusik). 

I 2012 vandt Joel Nyman førstepris i Kungliga Musikhögskolans solistkonkurrence, hvilket indebar en opførelse af Brahms’ violinkoncert med Kungliga Musikhögskolans symfoniorkester dirigeret af Daniel Blendulf. 

I 2014 blev Joel Nyman optaget i DKDM’s solistklasse hos professor Serguei Azizian. Sideløbende med studierne vandt han en stilling i Göteborgs Symfoniker, hvor han nu har fast kontrakt i 1. violinerne. Joel Nyman spiller på en Antonio Stradivari anno 1716, venligst udlånt af DKDM.

Læs mere om Joel Nymans debutkoncert